50%

Kinh Truyền Tin

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Xướng: Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa ThánhThần.

Đọc tiếp kinh Kính Mừng

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,

Đáp: Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.

Đọc tiếp kinh Kính Mừng

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

Đáp: Và ở cùng chúng con.

Đọc tiếp kinh Kính Mừng

Xướng: Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.