Làm hộ Phong hóa: Mừng Phụ nữ thời đàm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Làm hộ Phong hóa: Mừng Phụ nữ thời đàm  (1933) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, số 2 (24. 9. 1933), trang 12.

Tính tôi vốn tính bông đùa,
“Con gà ông Đắc, con rùa ông Tiêu”
Từng lắm lúc chọc trêu đồng nghiệp,
Để cười chơi: ai biết đừng căm.
Làm văn tế bác “An Nam”[1]
Tế luôn “Phụ nữ thời đàm” một khi.
Chòng đến chị, bởi vì tưởng chết,
Có ngờ đâu hết mệt, chị ra?
Dầy dầy sẵn đúc một tòa,
Làm tôi trông thấy vậy mà thất kinh!
Từ nay xin đứng yên mà ngắm,
Chị đẹp sao, đẹp lắm, chín nghìn!
Bao phen từ trước trẻ ranh,
Chị thời xí xóa cho đành lòng tôi.
Lòng tôi kính chị mà thôi!

TÚ XƠN

   
Chú thích

  1. “Bác An Nam”: có lẽ ý nói tờ “An Nam tạp chí” của Tản Đà, ra số cuối cùng vào ngày 1.3.1933.