Lên tám

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lên tám  (1922) 
của Tản Đà

Sách tập đọc cho trẻ lên tám tuổi, bao gồm 132 bài.

SÁCH THƠ QUỐC-NGỮ,
CÂU NĂM CHỮ,
GIAI GÁI TÁM TUỔI,
HỌC NÊN GIỮ.

五言古律 
 操南音 
南女八歲 
 須詠吟 

文韻沱傘
編三第

LÊN TÁM

TẢN ĐÀ

NGUYỄN-KHẮC-HIẾUSách này bán tại hiệu CẨM-VĂN-ĐƯỜNG và các hiệu ở HANOI


TOUS DROITS RÉSERVÉS


2e Édition
Janvier 1922

Bài tập đọc(không được liệt kê trong bản gốc)

   閒話
 
亞東倫義重如山 眼裏墮頺不忍看 
欲向殘經問孔孟 有無惆悵在人間 


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm 1939, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.