Lại đính chính nữa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lại đính chính nữa  (1935) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Tràng An, Huế, số 8 (26. 3. 1935), trang 2.

Về bài xã thuyết “đếm người chia việc” của bản báo trong số 3, có ý trách thiện Viện Dân biểu, thì ở số 7 vừa rồi đã theo lời ông nghị trưởng Hà Đằng có mấy lời đính chánh. Mà đính chánh là đính chánh câu nói sai lầm của ông nghị viên thường trực nọ, chớ không có đính chánh gì bài xã thuyết của Tràng An.

Cách hai hôm nay chúng tôi lại được thơ của ông Nguyễn Quốc Túy, đại biểu ở trong ban thường trực, cũng nói về việc ấy.

Thơ ông Túy cùng với lời ông nghị trưởng hôm trước đại để giống nhau, nên chúng tôi không đăng toàn bức lên đây, chỉ trích lấy một chỗ có thể giúp thêm cho sự thật.

Theo lời ông Túy, khi nhận được giấy tòa Khâm, ông nghị trưởng và ông Túy đồng cử ông Quang Cự, nhưng lại được giấy ông Cự trình rằng ông đã được phòng Canh nông cử đi thay mặt cho những người trồng thuốc rồi. Sau định cử ông Võ Đình Thụy, thì cũng vừa nhận được thơ của ông Phạm Văn Quảng xin cử ông Võ Đình Thụy, và trong thơ có nói không nên cử ông Quang Cự vì ông này đã có chân trong Đại Hội đồng Kinh tế và Tài chánh rồi.

Trong ban thường trực có ba ông: ông Hà Đằng, nghị trưởng; ông Phạm Văn Quảng, thư ký; ông Nguyễn Quốc Túy, đại biểu nghị viên. Thế là hết hai ông gởi bài cải chánh rồi, còn một ông nữa?

Trong thơ ông Nguyễn Quốc Túy lại có một chỗ trách bản báo sao không nói rõ tên ông nghị viên thường trực nào nói lời sai lầm ấy ra. Lời trách nầy thì chúng tôi thật không vui lòng nhận được.

Ông nghị Túy cũng là tay làm báo, há lại chẳng biết nhà báo bao giờ cũng phải giữ bí mật về những người cho tin hay thuật chuyện? Cho nên bản báo không nên nói tên ông ấy ra là phải, xin đừng trách.[1]

TRÀNG AN

   
Chú thích

  1. Lưu ý: từ “nhà báo” trong câu cuối bài, theo cách hiểu đương thời (nửa đầu thế kỷ XX về trước), là để trỏ tòa soạn báo, bộ biên tập tờ báo, chứ không trỏ cá nhân những người làm báo viết báo, như cách hiểu từ giữa thế kỷ XX trở về sau).