Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến/Bản viết tay

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Xem các phiên bản khác của tác phẩm này tại Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Bản này được chuyển sang văn bản sử dụng cách viết gốc trong bản thảo của Hồ Chí Minh.

Hỡi đĝ̀ bào toàn quốc.

Chǵ ta muốn hòa bình. Chǵ ta fải nhân nhượng. Nhg chǵ ta cg̀ nhân nhượng, Thực zân Fáp cg̀ lấn tới, vì chǵ quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Khĝ! Chǵ ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định khĝ chịu mất nước, nhất định khĝ chịu làm nô lệ.

Hỡi đĝ̀ bào!

Chǵ ta fải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông đàn bà, bất kỳ ng̀ zà ng̀ trẻ, khĝ chia tôn giáo, đg̉ fái, zân tộc, hễ là ng̀ V.N. thì fải đứng lên đánh thực zân Fáp để cứu tổ quốc– Ai có súng zùng súng. Ai có gươm zùng gươm. Khĝ có gươm thì zùng cuốc xuổng gậy gộc. Ai cũng fải ra sức chống thực dân Fáp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, zân quân!

Zờ cứu nước đã đến. Ta fải hy sinh đến zọt máu cuối cg̀, để zữ zìn đất nước.

Zù fải zan lao khǵ chiến, nhg với 1 lòng kiên quyết hy sinh, thğ́ lợi nhất định về zân tộc ta!

V.N. độc lập và thống nhất muôn nǎm!

Khǵ chiến thğ́ lợi muôn nǎm!

Hà nội ngày 19-12-1946

Hồ-chí-Minh

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)