Lời thanh minh về một bài trong Văn học tạp chí

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lời thanh minh về một bài trong Văn học tạp chí  (1933) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Thực nghiệp dân báo, Hà Nội, số 43 (11. 5. 1933), trang 1.

Tôi đến Hà Nội gần ba tuần lễ nay, chưa hề có viết cho báo nào cả. Vậy mà trong Văn học tạp chí mới ra vừa rồi có bài xã thuyết đề là Văn học với thời đại, ký tên Chương Dân là bút tự của tôi. Nhiều độc giả thấy thế tưởng là tôi đã viết cho tạp chí ấy.

Nhưng không phải. Bài ấy của tôi đăng trong phụ trương của Đông Pháp thời báo tại Sài Gòn năm 1928, nay Văn học tạp chí trích đăng, lẽ đáng chỉ rõ ra cái nguồn của nó, mà lại không hề để một chữ nào hết, nên làm cho độc giả tưởng lầm.

Theo phép làm báo, như thế là không thật thà. Song chính tôi đã đến hỏi chủ nhiệm tạp chí ấy là ông Dương Tụ Quán thì ông nói rằng ông "quên".

Ông chủ nhiệm Văn học tạp chí có hứa cùng tôi rằng đợi đến số sau ông sẽ có lời đính chánh. Nhưng tạp chí ấy ra mỗi tháng hai kỳ, tôi nghĩ đợi ông đính chánh thì trễ quá, nên tôi phải có mấy lời thanh minh này nhờ Thực nghiệp dân báo đăng hộ tôi.

Xin ai có đọc Văn học tạp chí thấy bài đó thì chớ tưởng rằng bài của tôi mới viết. Nó là một bài cũ của tôi đăng ở báo khác rồi, mà Văn học tạp chí trích đăng lại, không nhắc đến nguồn của nó.

PHAN KHÔI