Lợn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lợn
của Nguyễn Trãi

Dài hàm nhọn mũi cứng lông.
Được dưỡng vì chưng có thửa dùng.
Lỗi hòa đàn, tinh Bắc đẩu ;
Lang một điểm, thụy Liêu-đông.
Chân khi mặt nước chưa hay lạt ;
..........
Tiện chẳng hay bề biến hóa
Trương hai con mắt lại xem rồng.