Lụt hỏi thăm bạn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ai lên, nhắn hỏi bác Châu-cầu:
Lụt-lội năm nay bác ở đâu?
Mấy ổ lợn con rày lớn bé?
Vài gian nếp cái ngập nông, sâu?
Phận thua, suy tính càng thêm thiệt;
Tuổi cả, chơi-bời họa sống lâu.
Em cũng chẳng no, mà chẳng đói,
Thung-thăng chiếc lá, rượu lưng bầu.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.