Mía

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Viện xuân đầm ấm nắng sơ doi.
Áo tế hung hung thuở mặc thôi.
Ăn nước kia ai được thú.
Lần từng đốt mới hay mùi.