Mạn hứng (I)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Mạn hứng.
Mạn hứng - 漫興
của Nguyễn Trãi

I - 其一[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

世路蹉跎雪上巔
一生落魄更堪憐
兒孫種福留心地
魚鳥忘情樂性天
掃雪煮茶軒竹下
焚香對案塢梅邊
故山昨夜纏清夢
月滿平灘酒滿船

Thế lộ sa đà tuyết thượng điên[1] ;
Nhất sinh lạc phách cánh kham liên.
Nhi tôn chủng phúc, lưu tâm địa ;
Ngư điểu vong tình, lạc tính thiên[2].
Tảo tuyết chử trà hiên trúc hạ[3] ;
Phần hương đối án ổ mai biên[4].
Cố sơn tạc dạ triền thanh mộng ;
Nguyệt mãn Bình-than tửu mãn[5] thuyền.

Đường đời vất vả như điên đảo lội trong tuyết ;
Một đời luân lạc càng đáng thương.
Cho con cháu trồng cây phúc, để lại tâm địa (phúc lòng) ;
Như chim cá chẳng nghĩ gì, vui tính tự nhiên.
Quét tuyết, nấu chè dưới trúc ở mái hiên ;
Đốt hương ngồi trước án bên cạnh cây mai ở sân.
Núi cũ đêm qua vấn vương vào mộng nhẹ ;
Trăng chiếu đầy sông Bình-than, rượu chở đầy thuyền.

II - 其二[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

烏兔匆匆挽不留
回頭萬事總宜休
空花幻眼眠蕉鹿
俗境驚心喘月牛
矮屋棲身堪度老
蒼生在念獨先憂
彭殤臧穀都休論
古往今來貉一邱

Ô thỏ thông thông vãn bất lưu ;
Hồi đầu vạn sự tổng nghi hưu.
Không hoa ảo nhãn[6] miên tiêu lộc[7] ;
Tục cảnh kinh tâm suyễn nguyệt ngưu[8].
Nụy ốc thê thân kham độ lão ;
Thương sinh tại niệm độc tiên ưu.
Bành thương tang cốc[9] đô hưu luận ;
Cổ vãng kim lai lạc nhất khâu[10].

Quạ (mặt trời) thỏ (mặt trăng), vùn vụt kéo không ở lại.
Ngoái đầu muôn việc thảy đều nên thôi.
Mắt hoa không thấy rõ tưởng chiêm bao lấy lá chuối giấu hươu ;
Đối cảnh tục lòng sợ như trâu sợ mặt trăng mà phì phào thở.
Nhà nhỏ nương mình có thể qua tuổi già ;
Vì dân đen thường để dạ, một mình ta lo trước.
Sống lâu chết yểu, Tang hay Cốc, đều không nên bàn làm gì.
Đời xưa đời nay cũng đều một loài như những con chồn cùng một gò.

   
Chú thích

  1. Tuyết thượng điên: điên đảo lội trong tuyết
  2. Chim bay cá nhảy là tính tự nhiên của chim và cá, người ta cũng nên theo tự nhiên mà quên tính riêng của mình. So với câu 3 bài 29 trong Quốc âm thi tập: « Chim kêu cá lội yên đòi phận »
  3. Hiên trúc hạ: dưới cây trúc ở hiên
  4. Ổ mai biên: bên cây mai ở giậu
  5. Mãn: đầy, đầy lắm
  6. Không hoa ảo nhãn: là chữ kinh Phật, nghĩa là mắt hoa thấy đốm đốm, hình tượng nói cuộc đời là hư ảo
  7. Tiêu lộc: do sách Liệt tử chép rằng có người nước Trịnh kiếm củi ở ngoài nội bắt được một con hươu (lộc) chết, đem giấu đi, lấy lá chuối đậy lại, chốc lát quên mất chỗ giấu lại tưởng là chiêm bao. So với từ lá hươu của Hoa tiên ký dẫn tích ấy: « Làm chi một giấc lá hươu »
  8. Đất phương nam nóng, trâu nước Ngô sợ nắng thấy mặt trăng lên lại tưởng là mặt trời oi nóng nên thở phì phào
  9. Tang Cốc: Sách Trang Tử nói: Tang và Cốc là hai người cùng chăn dê với nhau mà điều mất dê. Tang thì cắp roi mà đọc sách, Cốc thì cứ đánh bài chơi. Tô Đông Pha có câu thơ: « Tang Cốc tuy thù cánh lưỡng vong » (Tang và Cốc tuy khác nhau, rốt cuộc hai người đều mất)
  10. Lạc nhất khâu: nghĩa là những con chồn cùng một gò, ý nói cùng một loài như nhau cả, cùng giống nhau, không khác gì