Mậu Thân tự thọ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Năm nay tớ đã bảy mươi tư,
Rằng lão, rằng quan, tớ cũng ừ.
Lúc hứng, uống thêm dăm chén rượu;
Khi buồn, ngâm láo mấy vần thơ.
Bạn già lúc trước nay còn mấy;
Chuyện cũ mười điều, chín chẳng như.
Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa,
Thử xem trời mãi thế này ư.

   
Chú thích

  1. Mậu Thân tự thọ: Mậu Thân ứng với năm 1908, tự thọ là mình mừng mình sống lâu.