Mậu Thân tự thọ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mậu Thân tự thọ[1]
của Nguyễn Khuyến

Năm nay tớ đã bảy mươi tư,
Rằng lão, rằng quan, tớ cũng ừ.
Lúc hứng, uống thêm dăm chén rượu;
Khi buồn, ngâm láo mấy vần thơ.
Bạn già lúc trước nay còn mấy;
Chuyện cũ mười điều, chín chẳng như.
Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa,
Thử xem trời mãi thế này ư.

   
Chú thích

  1. Mậu Thân tự thọ: Mậu Thân ứng với năm 1908, tự thọ là mình mừng mình sống lâu.