Mộng sơn trung

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mộng sơn trung - 蒙山中
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

清虛洞裡竹千竿
飛瀑霏霏落鏡寒
昨夜月明天似水
夢騎黃鶴上仙壇

Thanh hư[1] động lý trúc thiên can ;
Phi bộc phi phi lạc kính hàn.
Tạc dạ nguyệt minh thiên tự thủy,
Mộng kỵ hoàng hạc thượng tiên đàn.

Trong động Thanh-hư hàng nghìn cây trúc ;
Suối bay phơi phới như kính lạnh rũ xuống.
Đêm qua trăng sáng trời trong sáng một màu với nước ;
Chiêm bao thấy cỡi hạc vàng lên đàn tiên.

   
Chú thích

  1. Thanh hư: cái động, thung lũng trong núi Côn Sơn ở xã Chi Ngại huyện Chí Linh, do Trần Nguyên Đán kinh dinh, có bia khắc ba chữ « Thanh hư động » theo bút tích của Nguyễn Trãi, hiện nay hãy còn