Mộng sơn trung

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

清虛洞裡竹千竿
飛瀑霏霏落鏡寒
昨夜月明天似水
夢騎黃鶴上仙壇

Thanh hư[1] động lý trúc thiên can ;
Phi bộc phi phi lạc kính hàn.
Tạc dạ nguyệt minh thiên tự thủy,
Mộng kỵ hoàng hạc thượng tiên đàn.

Trong động Thanh-hư hàng nghìn cây trúc ;
Suối bay phơi phới như kính lạnh rũ xuống.
Đêm qua trăng sáng trời trong sáng một màu với nước ;
Chiêm bao thấy cỡi hạc vàng lên đàn tiên.

   
Chú thích

  1. Thanh hư: cái động, thung lũng trong núi Côn Sơn ở xã Chi Ngại huyện Chí Linh, do Trần Nguyên Đán kinh dinh, có bia khắc ba chữ « Thanh hư động » theo bút tích của Nguyễn Trãi, hiện nay hãy còn