Mục lục:Cong bao Chinh phu 1187 1188 nam 2020.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1187 + 1188/Ngày 25-12-2020 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2020
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI
17-11-2020 Luật số 72/2020/QH14 luật Bảo vệ môi trường. 2
(Đăng từ Công báo số 1185 + 1186 đến số 1187 + 1188)
BỘ CÔNG AN
08-12-2020 Thông tư số 129/2020/TT-BCA quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân. 72
BỘ TÀI CHÍNH
13-11-2020 Thông tư số 92/2020/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 91