Mục lục:Cong bao Chinh phu 1257 1258 nam 2015.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1257 + 1258/Ngày 30-12-2015 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2015
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
08-12-2015 Lệnh số 25/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 2
25-11-2015 Luật số 94/2015/QH13 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. 3
08-12-2015 Lệnh số 26/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 37
25-11-2015 Luật số 95/2015/QH13 Bộ luật hàng hải Việt Nam. 38
(Đăng từ Công báo số 1257 + 1258 đến số 1259 + 1260)