Mục lục:Cong bao Chinh phu 35 36 nam 2024.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 35 + 36/Ngày 08-01-2024 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2024
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
01-12-2023 Lệnh số 12/2023/L-CTN về việc công bố Luật. 3
24-11-2023 Luật số 25/2023/QH15 luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 4
05-12-2023 Lệnh số 13/2023/L-CTN về việc công bố Luật. 32
27-11-2023 Luật số 26/2023/QH15 luật Căn cước. 33
29-11-2023 Nghị quyết số 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn. 63
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
29-12-2023 Thông tư số 21/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 79
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH
25-12-2023 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. 88