Bước tới nội dung

Mục lục:Cong bao Chinh phu 363 364 nam 2024.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 363 + 364/Ngày 01-3-2024 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2024
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
01-02-2024 Lệnh số 01/2024/L-CTN về việc công bố Luật. 2
18-01-2024 Luật số 31/2024/QH15 luật Đất đai. 3
(Đăng từ Công báo số 363 + 364 đến số 367 + 368)