Bước tới nội dung

Mục lục:Cong bao Chinh phu 371 372 nam 2024.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 371 + 372/Ngày 02-3-2024 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2024
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI
18-01-2024 Luật số 32/2024/QH15 luật Các tổ chức tín dụng. 2
(Đăng từ Công báo số 369 + 370 đến số 371 + 372)
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
31-12-2023 Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. 61
(Đăng từ Công báo số 371 + 372 đến số 373 + 374)