Mục lục:Cong bao Chinh phu 41 42 nam 2024.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 41 + 42/Ngày 08-01-2024 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2024
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
05-12-2023 Lệnh số 15/2023/L-CTN về việc công bố Luật. 2
27-11-2023 Luật số 28/2023/QH15 luật Tài nguyên nước. 3
BỘ CÔNG AN
18-12-2023 Thông tư số 71/2023/TT-BCA quy định kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân. 77