Mục lục:Cong bao Chinh phu 43 44 nam 2024.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 43 + 44/Ngày 08-01-2024 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2024
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
05-12-2023 Lệnh số 16/2023/L-CTN về việc công bố Luật. 2
28-11-2023 Luật số 30/2023/QH15 luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 3
05-12-2023 Lệnh số 17/2023/L-CTN về việc công bố Luật. 20
28-11-2023 Luật số 29/2023/QH15 luật Kinh doanh bất động sản. 21
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
29-12-2023 Quyết định số 1772/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 90