Mục lục:Cong bao Chinh phu 473 474 nam 2012.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 473 + 474/Ngày 04-8-2012 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2012
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC
02-07-2012 Lệnh số 04/2012/L-CTN về việc công bố Luật. 2
18-06-2012 Luật số 06/2012/QH13 bảo hiểm tiền gửi. 3
02-07-2012 Lệnh số 05/2012/L-CTN về việc công bố Luật. 17
18-06-2012 Luật số 07/2012/QH13 phòng, chống rửa tiền. 18
02-07-2012 Lệnh số 06/2012/L-CTN về việc công bố Luật. 41
18-06-2012 Luật số 08/2012/QH13 giáo dục đại học. 42
02-07-2012 Lệnh số 07/2012/L-CTN về việc công bố Luật. 81
18-06-2012 Luật số 09/2012/QH13 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 82
23-07-2012 Lệnh số 19/2012/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh. 98
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
16-07-2012 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 99