Mục lục:Cong bao Chinh phu 513 514 nam 2017.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 513 + 514/Ngày 25-7-2017 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2017
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
22-06-2017 Lệnh số 02/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 2
12-06-2017 Luật số 05/2017/QH14 luật Quản lý ngoại thương. 3
26-06-2017 Lệnh số 03/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 61
16-06-2017 Luật số 06/2017/QH14 luật Đường sắt. 62