Mục lục:Cong bao Chinh phu 521 522 nam 2017.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 521 + 522/Ngày 27-7-2017 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2017
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
03-07-2017 Lệnh số 11/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 2
20-06-2017 Luật số 11/2017/QH14 luật Trợ giúp pháp lý. 3
04-07-2017 Lệnh số 12/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 27
20-06-2017 Luật số 14/2017/QH14 luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 28
CHÍNH PHỦ
17-07-2017 Nghị định số 79/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 92
17-07-2017 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. 105