Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 773 774 nam 2018.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 773 + 774/Ngày 12-7-2018 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2018
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
22-06-2018 Lệnh số 01/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 2
08-06-2018 Luật số 22/2018/QH14 luật Quốc phòng 3
25-06-2018 Lệnh số 02/2018/L-CTN về việc công bố Luật. 28
12-06-2018 Luật số 23/2018/QH14 luật Cạnh tranh. 29
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
21-06-2018 Thông tư số 39/2018/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT. 87