Mục lục:Cong bao Chinh phu 861 862 nam 2023.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 861 + 862/Ngày 29-7-2023 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2023
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
30-06-2023 Lệnh số 04/2023/L-CTN về việc công bố Luật. 2
20-06-2023 Luật số 17/2023/QH15 luật Hợp tác xã. 3
03-07-2023 Lệnh số 08/2023/L-CTN về việc công bố Luật. 91
22-06-2023 Luật số 21/2023/QH15 luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Công an nhân dân. 92