Mục lục:Cong bao Chinh phu 865 866 nam 2023.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 865 + 866/Ngày 30-7-2023 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2023
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
30-06-2023 Lệnh số 05/2023/L-CTN về việc công bố Luật. 2
20-06-2023 Luật số 18/2023/QH15 luật Phòng thủ dân sự. 3
30-06-2023 Lệnh số 06/2023/L-CTN về việc công bố Luật. 36
20-06-2023 Luật số 19/2023/QH15 luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 37
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
18-07-2023 Nghị quyết số 107/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục. 91