Mừng ông nghè mới đỗ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mừng ông nghè mới đỗ
của Nguyễn Khuyến

Anh mừng cho chú đỗ ông Nghè,
Chẳng đỗ thì trời cũng chẳng nghe.
Ân tứ[1] dám đâu coi rẻ rúng,
Vinh quy ắt hẳn rước tùng xòe.
Rượu ngon ả nọ khôn đường tránh[2],
Hoãn[3] đẹp nàng này khó nhẽ che.
Hiển quý đến nay đà mới rõ,
Rõ từ những lúc tổng chưa đe[4].

   
Chú thích

 1. Ơn vua ban
 2. Câu này rút ý câu ca dao:
  "Em là con gái đồng trinh
  Em đi bán rượu qua dinh ông nghè.
  Ông nghè sai lính ra ve,
  - Trăm lạy ông nghè, tôi đã có con.
  - Có con thì mặc có con.
  Thắt lưng cho giòn mà lấy chồng quan."
 3. Một loại hoa tai vàng
 4. Câu này rút ý câu tục ngữ: "Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng"