Mừng con dựng được nhà

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mừng con dựng được nhà
của Nguyễn Khuyến

Nghĩ ta, ta cũng sướng ru mà,
Mừng thấy con ta dựng được nhà
Năm mới lệ thường thêm tuổi một,
Cỗ phe ngôi đã chốc bàn ba[1].
Rượu ngon đến bữa nghiêng bầu dốc,
Chữ "dại" đầu năm xổ túi ra[2].
Một khóm thủy tiên năm bảy cụm,
Xanh xanh như sắp thập thò hoa.

   
Chú thích

  1. Bữa tiệc do phe giáp, một tổ chức nhỏ trong làng, làm lễ mừng thọ các bậc bô lão. Ở đây ý nói nhà thơ cũng đã vào bậc bô lão 60 tuổi trở lên rồi
  2. Ý nói ngâm vịnh nhiều