Mai già

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mai già
của Nguyễn Trãi

Hoa nẩy cây nên thuở đốc sương.
Chẳng tàn chẳng cỗi hãy phong quang.
Cách song khác ngỡ hồn Cô-dịch ;
Quáng bóng in nên mặt Thọ-dương.
Đêm có mây, nào quyến nguyệt ;
Ngày tuy gió, chẳng bay hương.
Nhờ ơn vũ lộ đà no hết.
Đông đổi dầu đông, hãy một dường.