Bước tới nội dung

MediaWiki:Blockedtext

Văn thư lưu trữ mở Wikisource


Bạn đã bị cấm không được sửa đổi.
$7 (tài khoản, địa chỉ IP, hoặc dải IP của bạn) đã bị $1 cấm vì lý do sau (xem quy định cấm):

$2

Địa chỉ IP của bạn là $3, mã số cấm là #$5. Thời gian bắt đầu cấm là: $8 và thời gian hết hạn cấm là: $6.


Bạn vẫn có thể đọc văn kiện ở đây, nhưng không thể sửa chữa, thay đổi hoặc tạo văn kiện mới. Nếu bạn chỉ muốn đọc một trang ở đây nhưng gặp thông báo này, chắc là bạn đã nhấn vào một liên kết màu đỏ. Các liên kết màu này liên kết đến trang chưa tồn tại, cho nên nó dẫn bạn tới trang sửa đổi. Bạn sẽ không gặp thông báo này nếu chỉ nhấn vào các liên kết màu xanh.

Nhưng tôi vô tội!

Đôi khi những dải IP hoặc proxy dùng chung bị cấm không được sửa đổi trang ở Wikisource, vì thế bạn có thể bị cấm tuy bạn không làm gì sai trái. Nếu bạn gặp trường hợp này thì xin đọc lý do trên.

Ngoài ra, một số địa chỉ IP riêng có thể bị cấm, thường hết hạn trong vòng 24 giờ. Đôi khi có người dùng IP động bị cấm bất ngờ, do địa chỉ IP họ đang sử dụng được một tài khoản bị cấm khác sử dụng.

Chúng tôi xin lỗi vì việc cấm có thể gây bất tiện đối với bạn. Nếu vấn đề này xảy ra nhiều lần, chúng tôi khuyên bạn nên liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc phòng IT và yêu cầu họ liên hệ với dự án XFF của Wikimedia để kích hoạt tiêu đề HTTP X-Forwarded-For trên máy chủ proxy của họ. Điều này sẽ giúp bạn giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các lần cấm tự động về sau.

Tôi đến từ Trung Quốc

Xin hãy đọc Wikipedia:Tor để biết cách truy cập vào Wikisource không cần phải giấu địa chỉ IP.