Nét mực tình/82

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nét mực tình của Dương Bá Trạc
82 — Viếng bạn Phan kế-Bính

Viếng bạn Phan kế-Bính

Hơn mười năm một ngôn bút ngôn-đàn, giốc nhiệt thành gây dựng quốc văn, công ấy dễ cùng cây cỏ mục,
Trong sáu tháng hai lần tang báo-giới, dở di cảo ngậm ngùi tự-tích, sầu này theo với nước mây xa.