Bước tới nội dung

Nét mực tình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nét mực tình  (1937) 
của Dương Bá Trạc

TUYẾT-HUY
DƯƠNG-BÁ-TRẠC

NÉT MỰC TÌNHHANOI
ÉDITIONS DONGTAY
193, Rue du Coton, 193
1937

MỤC LỤC

1 Nhớ ai 1
2 Đọc quyển tiểu thuyết «Giấc mộng con» 2
3 Tiễn bạn đi Saigon 3
4 Ngắm hoa sen có cảm
5 Nhớ bạn
6 Ngày xuân nhớ bạn 4
7 Đọc sách
8 Làm văn
9 Ngâm thơ
10 Gẩy đàn
11 Tặng một người bạn 5
12 Chơi Hạ-Long
13 Qua sông Bạch-Đằng 6
14 Yết đền Kiếp-bạc
15 Vịnh hai bà Trưng 7
16 Vịnh vua Lê-Lợi
17 Lên núi Dục-Thúy 8
18 Đi qua làng Cảch-bi nhớ ông Nguyễn-Cao
19 Tặng anh em nhà cả Cách-Bi
20 Lên núi Dục-Thúy lần thứ hai 9
21 Chơi Đầu-Sơn
22 Chơi núi Địch-Lộng
23 Xem nhà thờ Phát-Diệm nhớ ông Trần-Lục 10
24 Chơi Hoa-Lư nhớ Vua Đinh-Tiên-Hoàng
25 Chơi Kim-Sơn nhớ cụ Nguyễn-Công-Trứ 11
26 Chơi hang Từ-Thức 12
27 Buổi chiều đứng bờ bể
28 Đường rừng
29 Hội Vạn-Quốc 13
30 Thành Hanoi
31 Ngọc-Sơn
32 Ngồi vườn hoa Paul-Bert 14
33 Chơi thuyền Hồ Tây
34 Qua đường Quan-Thánh
35 Chơi chùa Chấn-quốc 15
36 Năm hết thuật hoài 15
37 Hoi xuân
38 Hồ Hoàn-Kiếm 16
39 Ngày Tết vắng nhà gửi thăm em
40 Ngày Tết vắng nhà nhớ mẹ
41 Vịnh vua Lê-Lợi 17
42 Vịnh ông Nguyễn-Huệ Tây-Sơn
43 Xem sóng 18
44 Tết Trùng-Cửu năm Tân-mùi
45 Chơi chợ Trì (Bắc Ninh)
46 Ăn quà ở chợ Trì 19
47 Lo lụt
48 Tặng một ông phủ 20
49 Tặng ông lang Lê-Viên
50 Tặng người thế-huynh 21
51 Khóc người bà con
52 Tặng hiệu Quế-Hương Bắc-Ninh
53 Tặng bà tiết phụ người Bắc 22
54 Mừng ông Tú làm thầy thuốc cưới cháu
55 Tặng một ông Đồ làm thuốc 23
56 Tặng một ông lang ngoại 60 sinh 2 con trai
57 Mừng một người cai tổng
58 Nghe bạn Á-Khê đọc cho nghe bài thơ 24
59 Tặng hiệu thuốc An-Sơn 25
60 Tặng ông lão nhà quê
61 Tặng một người thiếu niên nhà quê 25
62 Tặng bạn Ngô-Bằng-Giực 26
63 Cái hại chơi cô đào 27
64 Mưa rào 28
65 Cuộc loạn bên Tầu
66 Vào hè
67 Thăm cảnh Sài-Sơn 29
68 Nghĩ thay cho nhà báo Nam-phong [mừng cụ Hoàng-thái-Xuyên thất thập thọ
69 Mừng một ông bạn già cho con gái về nhà chồng 30
70 Họa bài thơ tự thọ của một ông bạn
71 Đề đền Đa-Hòa 31
72 Cùng bạn đi thuyền trong ruộng 32
73 Đề vách trong trại ruộng
74 Tặng bạn trước có can quốc sự phạm bị đầy 33
75 Tặng nhà thầu khoán Đoàn-quốc-Thái
76 Tặng nhà buôn Trần Hữu Phương
77 Mừng Trương Hoàng-Tĩnh
78 Mừng thọ 34
79 Tặng một người bạn
80 Nghĩ hộ cháu khóc bà ngoại
81 Đề cửa nhà hội Táp phúc
82 Viếng bạn Phan-kế Bính
83 Viếng bạn Phạm-duy-Tốn 35
84 Đề ở Việt-Nam hội quán Quảng-châu loan
85 Viếng sống Trần-tán-Bình
86 Viếng bạn Phan-chu-Trinh
87 Nghĩ hộ một người nghị viên viếng ông Phan 36
88 Nghĩ hộ một người học trò viếng ông Phan
89 Phúng vợ bạn chết
90 Viếng bà mẹ bạn Nguyễn-Quyền
91 Tặng Bạch-Thái-Bưởi 37
92 Tặng một ông Tham
93 Tặng một ông Phán
94 Nghĩ hộ khóc anh rể
95 Viếng cụ Dương-danh-Lập 38
96 Mừng bạn cưới con trai
97 Viếng ông Phan-văn-Trường
98 Tặng một ông tham trẻ
99 Tặng ông Mỹ-Ký
100 Tặng hiệu buôn Văn-Trung 39
101 Nghĩ hộ người thợ đề chỗ ngồi chơi (I và II)
102 Tặng một ông Huyện
103 Tặng một ông Phủ
104 Viếng Phan-Thạch-Sơ 40
105 Viếng một ông Huyện hưu
106 Nghĩ hộ vợ khóc chồng
107 Viếng người mẹ bà bạn 40
108 Nghĩ hộ mừng đám cưới
109 Viếng ông Chu Lê-Hành 41
110 Khóc ông nhạc
111 Khóc ông cụ tùng bá
112 Mừng đám cưới
113 Tặng một ông du học về mở hiệu-buôn 42
114 Viếng bạn Nguyễn-bá-Nhuận
115 Viếng bạn Lê-Huân
116 Viếng những người chết đuối tầu Đồng Lợi
117 Nghĩ hộ mừng anh vợ cưới con trai 43
118 Viếng bạn Ngô đức Kế
119 Viếng bạn bị đầy chết
120 Tặng bạn Lê-Thước
121 Nghĩ hộ con khóc mẹ 44
122 Viếng người học trò cũ ở Nam-Kỳ
123 Mừng một nhà buôn cưới con trai
124 Thăm một ông Phủ bỏ mất đứa con
125 Đề đền bà Triệu Ẩu 45
126 Nghĩ hộ người mừng bạn làm thông phán
127 Tặng một hiệu buôn (Bắc-ninh)
128 Mừng bạn làm nhà mới
129 Nghĩ hộ người khóc mẹ
130 Tặng một ông Phủ 46
131 Tặng cụ Nguyễn-năng-Quốc
132 Tặng ông Ngô-bằng-Giực
133 Nghĩ đề tầng lầu nhà hội Khai-Trí
134 Khóc bà cô 47
135 Đề ở nghĩa trang họ
136 Phúng bà cụ tổ mẫu người em dâu
137 Nghĩ hộ con gái khóc mẹ 48
138 Nghĩ hộ cháu gái ngoại khóc ông
139 Viếng ông phủ Phan Quảng-Nam
140 Viếng vợ ông Nguyễn-Kỳ Đức-Diễn
141 Phúng ông Lê-khắc-Hi

Quyển thứ hai sẽ in tiếp

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).


Tác giả mất năm 1944, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 75 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.