Núi Thúy Hoa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Núi Thúy Hoa
của Vũ Phạm Khải

Núi Thúy Hoa [1]

Dịch xuôi Dịch thơ
Như cõi Bồng – Doanh, cảnh vui trên thiên giới, [2]

Như cảnh Giang Hán, phong lưu từ vạn cổ.

Một cái vịnh từ bể vào, khi trời tạnh như tấm gương,

Nghìn ngọn núi trùng điệp làm thành bức bình phong.

Trong cổng sâu, con sẻ trắng đậu trên cây xa mời,

Ban ngày vắng lặng, tiền chuông sớm vang lên rất trong.

Muốn tròe lên mấy bận thác Điều Thục,

Mây ngũ sắc ở nhiều nơi tạo nên cảnh Thần kinh.

Cảnh vui tiên giới ấy Bồng – Doanh,

Giang – Hán phong lưu vạn thuở tình.

Núi tiếp nghìn trùng vòng vách biếc,

Biển thông một vịnh dải gương xanh.

Cổng sâu, sẻ trắng cây mờ đậu,

Ngày cắng, chuông mai tiếng thật thanh.

Cũng muốn trèo lên Điều Thục tháp,

Kìa mây năm sắc dựng Thần kinh.

Chú thích[sửa]

  1. Núi Thúy Hoa: ở phía bắc huyện Phú Vang, Thừa Thiên. Phía tây núi kề với phá Hà Trung. Núi này trước gọi là núi Mỹ An, thời Minh Mệnh (từ 1825) đổi làm Thúy Hoa, đến 1840 lại đổi làm Thúy Vân. Như thế, bài này làm trong khoảng 1825-1840.
  2. Bồng – Doanh: tức Bồng Lai, Doanh Châu, tương truyền là hai trong số ba ngọn núi tiên ở ngoài biển.