Nước trời một sắc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nước trời một sắc
của Nguyễn Trãi

Trời nghi ngút, nước mênh mông ;
Hai ấy cùng xem, một thức cùng.
Hương thỏ chìm tăm Hải nhược ;
Nhà giao giãi bóng Thiềm cung.
Bút thiêng Ma-cật tay khôn mạc ;
Câu khéo Huyền-huy ý chửa đông.
Lẻ có chim bay cùng cá nhảy.
Mới hay kìa nước nọ hư không.