Nữ nhi ca

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nữ nhi ca  (1888) 
của Trương Minh Ký

Bài đăng trên Miscelanées số 8-12-1888, trang 15.

NỮ NHI CA

Ăn vóc, học hay,
Một ngày một lớn.
Bớt giỡn bớt chơi,
Cười cười, nói nói,
Khoe giỏi khoe khôn, 5
So hơn tính thiệt,
Cướp việc tranh công,
Ăn chùng nói vụng,
Làm nũng khóc la,
Nghịch cha nghịch mẹ, 10
Hiếp trẻ đánh em,
Nhem thèm sắp nhỏ,
Điều có nói không,
Đòi bồng đòi ẵm,
Đi tắm không kỳ, 15
Mặt lỳ mày lợm,
Đóng khớm, đóng hờm,
Đổ cơm đổ cháo,
Vọc gạo giỡn tiền,
Bông kiềng vòng chuỗi, 20
Đòi cổi đòi đeo,
Leo trèo nhảy múa,
Chưởi-rủa rầy-rà,
Gần xa nghe tiếng,
Làm biếng ngủ ngày, 25
Từ rày bỏ hết,
Có nết có na,
Thờ cha kính mẹ,
Thương trẻ mến em,
Dưới êm trên thuận, 30

Đi-đứng dịu-dàng,
Ra đàng tề-chỉnh,
Cung-kính khiêm-nhường,
Kẻ thương người mến,
Ai đến hỏi chào, 35
Có sao nói vậy,
Mắt thấy tai nghe,
Còn e lầm lỗi,
Phước tội chẳng chừng,
Nên đừng nói bậy, 40
Kẻ vạy người ngay,
Mặc ai phải chẳng,
Ngay thẳng thiệt thà,
Việc nhà lần học,
Kẻ tóc chơn tơ, 45
Ngày giờ phải tiếc,
Cứ việc làm ăn,
Cho bằng chúng bạn,
Việc bán việc buôn,
Học khôn học khéo, 50
Thêu tỉu vá may;
Hằng ngày ra sức,
Bánh mức nem bì,
Món chi cũng giỏi,
Mới gọi gái lành, 55
Rạng danh thục nữ,
Quân tử hảo cừu,
Danh lưu hậu thế,
Dạy để mấy lời,
Phen người giồi ngọc, 60

Chợ-lớn, ngày 11 juin 1888.

Mậu-tí niên, ngủ ngoạt sơ nhị nhựt.Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.