Nam học Hán văn khoá bản/Bài 67

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 六 十 七 課
車 字 類

Xa = xe, voiture.

Cốc = đầu trục xe, moyeu d'une roue.

Liễn = xe người khiêng, voiture trainée par des hommes.

Luân=bánh xe, roue.

輿 Dư=ván xe, le plancher d'une voiture.

Quĩ = trục xa, essieu.

輜 重 Tuy trọng = xe chở đồ, voiture de bagages.

軒 輶 Hiên du = xe nhẹ, voiture légère.

Tái=chở, transporter en voiture.

Chuyển = lăn đi, se mouvoir en rond.

古 人 見 轉 蓬 而 制 車、轂 輦 輪 輿 制 各 自 别、車 行 之 輜 重 便 程 之 軒 輶、均 以 致 遠 也、古 之 駕 車 也 人 也 馬 牛 也、今 則 火 也 電 也、車 制 之 改 良 也、