Bước tới nội dung

Nam học Hán văn khoá bản

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nam học Hán văn khoá bản  (1920) 
của Nguyễn Can Mộng

Sách dạy chữ Hán bao gồm 83 bài.

Giá....0$30
 

南學漢文課本

NAM-HỌC-HÁN-VĂN

KHOÁ-BẢN

NGUYỄN-CAN-MỘNG

PHÓ-BẢNG, GIÁO-THỤ TRƯỜNG BẢO-HỘ

SOẠN

Sách này đã trình Hội-đồng phủ
Thống-Sứ xét, duyệt y rồi, cho
dạy trong các trường Pháp-Việt.

Người làm sách giữ bản-quyền
Bán trong các cửa hàng sách Tây Nam

In lần thứ nhất

HANOI
MAC-DINH-TU
Imprimeur—Editeur
1920


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929.


Tác giả mất năm 1954, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 60 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.