100%

Nam quốc sơn hà

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam quốc sơn hà  (1077) 
của Khuyết danh

Nam quốc sơn hà là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam. Tác giả Khuyết danh, nhưng tương tuyền là do Lý Thường Kiệt viết rồi cho người đọc to ở trong hang núi.

Trích dẫn từ Nam quốc sơn hà của Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.
Nguyên bản tiếng Hán Bản phiên âm Hán-Việt
南國山河
南 國 山 河 南 帝 居
截 然 定 分 在 天 書
如 何 逆 虜 來 侵 犯
汝 等 行 看 取 敗 虛
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.