Ngũ nguyệt quan cạnh độ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

懷王歸葬張儀死
楚國詞人記佩蘭
天古招魂終不返
滿江爭競太無端
煙波渺渺空悲怨
羅鼓年年自笑歡
魂若歸來也無托
龍蛇鬼蜮遍人間

Hoài Vương[1] quy táng, Trương Nghi[2] tử
Sở quốc từ nhân[3] ký bội lan[4]
Thiên cổ chiêu hồn chung bất phản
Mãn giang tranh cạnh thái vô đoan
Yên ba diểu diểu không bi oán
La cổ niên niên tự tiếu hoan[5]
Hồn nhược quy lai dã vô thác
Long xà quỷ vực biến nhân gian.

Hoài Vương chết, đưa hài cốt về mai táng, Trương Nghi cũng chết.
Nhớ nhà thơ nước Sở đeo chùm hoa lan để tỏ phẩm chất của mình.
Ngàn năm gọi hồn, hồn vẫn không về.
Thuyền đua đầy sông, nào có ý nghĩa gì đâu!
Nhìn khói sóng mịt mù mà đau thương oán giận.
Hàng năm chiêng trống vẫn cứ bày trò vui như thế này đây.
Vả chăng hồn ông có về cũng không biết nương tựa vào đâu.
Khắp nhân gian nơi nơi đầy dẫy rắn rồng, quỷ quái.

   
Chú thích

  1. Vua nước Sở, không nghe lời Khuất Nguyên can gián, sang hội với nước Tần, bị giữ lại, rồi chết ở đấy, sau đưa hài cốt về Sở
  2. Mưu sĩ nước Tần, dùng mưu gièm pha Khuất Nguyên với vua Sở Hoài Vương. Khuất Nguyên bị đi đày, Trương Nghi thành tướng quốc. Sau Trương Nghi bị mưu, bỏ chạy, cuối cùng chết ở nước Ngụy
  3. Tức Khuất Nguyên, nhà thơ nước Sở. Khuất Nguyên thường đeo hoa lan, hoa tiêu để tỏ lòng cao khiết
  4. Ly tao có câu: "Xâu chùm hoa lan để đeo", ở đây chỉ Khuất Nguyên, tác giả thiên Ly tao
  5. Khuất Nguyên mất ngày 5 tháng 5. Hàng năm vào ngày này, người Trung Quốc tổ chức kỷ niệm nhà thơ bằng cách đua thuyền nói là đi tìm di hài nhà thơ