Ngẫu thành (II)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

世上黃梁一夢餘
覺來萬事總成虛
如今只愛山中住
結屋花邊讀舊書

Thế thượng hoàng lương nhất mộng dư ;
Giác lai vạn sự tổng thành hư.
Như kim chỉ ái sơn trung trú,
Kết ốc hoa biên độc cựu thư[1].

Đời người là cái thừa của một giấc mộng kê vàng ;
Tỉnh lại muôn việc đều thành không cả.
Như nay ta chỉ thích ở trong núi,
Làm nhà bên hoa mà đọc sách xưa.

   
Chú thích

  1. Thi lục và Thi tuyển đều chép là « phụ thư 父 書» nghĩa là sách của cha để lại. Bản Dương Bá Cung chép là « cựu thư »