Nghị quyết số 13 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 13 NQ/HĐNN7 quy định chế độ làm việc của Hội đồng Nhà nước trong việc xét duyệt và quyết định tặng thưởng Huân chương, Huy chương và Danh hiệu vinh dự Nhà nước  (1981) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 8 năm 1981.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1[sửa]

Nay quy định chế độ làm việc của Hội đồng Nhà nước trong việc xét duyệt và quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự Nhà nước như sau:

1- Hội đồng Nhà nước xét duyệt tập thể, và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký quyết định tặng thưởng danh hiệu anh hùng và các loại huân chương sau đây:

- Huân chương Sao vàng,

- Huân chương Hồ Chí Minh,

- Huân chương Tổ quốc,

- Huân chương Độc lập hạng nhất,

- Huân chương Thành đồng hạng nhất.

2- Chủ tịch cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước xét duyệt và cho ý kiến tại nhà, và uỷ nhiệm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước ký quyết định tặng thưởng các loại huân chương sau đây:

- Huân chương Độc lập hạng hai và hạng ba,

- Huân chương Thành đồng hạng hai và hạng ba,

- Huân chương Lao động (trong các đợt khen thưởng tập trung về thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước),

- Huân chương Quân công hạng nhất.

3- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước xét duyệt và ký quyết định tặng thưởng huân chương Lao động không thuộc các đợt khen thưởng tập trung và các loại huân chương có tính chất niên hạn, huân chương của quân đội đã được Hội đồng bộ trưởng và đề nghị sau đây:

- Huân chương Quân công hạng hai và hạng ba,

- Huân chương Chiến công,

- Huân chương Kháng chiến,

- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang,

- Huân chương Quyết thắng,

- Huân chương Giải phóng,

- Huân chương Hữu nghị.

4- Hội đồng Nhà nước uỷ nhiệm Hội đồng bộ trưởng thực hiện tặng thưởng huy chương.

5- Mỗi năm tiến hành 2 đợt khen thưởng tập trung về thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5 và ngày Quốc khánh 2-9.

Việc xét duyệt tặng thưởng các loại huân chương quy định ở khoản 2 và khoản 3 tiến hành 1 tháng 2 lần.

Những trường hợp tặng thưởng danh hiệu anh hùng và các loại huân chương quy định ở khoản 1, cần thực hiện kịp thời, không thể chờ Hội đồng Nhà nước họp xét duyệt thì Chủ tịch Hội đồng Nhà nước quyết định sau khi lấy ý kiến của các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Điều 2[sửa]

Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".