Nghị quyết số 705 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 705 NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm và thôi kiêm nhiệm đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một số nước  (1986) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 1 năm 1986.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

1. Bổ nhiệm:

- Đồng chí Nguyễn Phú Soại, Vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc, thay đồng chí Vũ Song.

- Đồng chí Võ Anh Tuấn, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại nước Cộng hòa Dimbabuê.

- Đồng chí Trần Văn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ lễ tân Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, kiêm nhiệm Đại sứ tại Canađa, thay đồng chí Đặng Nghiêm Bái.

- Đồng chí Vũ Bạch Mai, phó Vụ trưởng Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại nước Cộng hòa Ảrập Ai Cập kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Dân chủ Xuđăng, Cộng hòa Ảrập Yêmen, thay đồng chí Nguyễn Tư Huyên.

- Đồng chí Vũ Toàn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại nước Cộng hòa Angiêri Dân chủ Nhân dân, nay kiêm nhiệm Đại sứ nước ta tại nước Cộng hòa Tuynidi, Cộng hòa Ảrập Xarauy Dân chủ, thay đồng chí Lê Tân, và kiêm nhiệm Đại sứ nước ta tại Buốckina Phaxô, thay đồng chí Trần Xuân Mận.

- Đồng chí Nguyễn Huy Lợi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Cộng hòa Nhân dân Ănggôla, kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Ghinê Xích Đạo, Cộng hòa Xaotômê và Prinxipê, nay kiêm thêm Đại sứ tại Cộng hòa Cápve.

2. Thôi kiêm nhiệm:

- Đồng chí Trần Xuân Mận, Đại sứ tại Cônggô, thôi kiêm nhiệm Đại sứ tại Buốckina Phasô.

- Đồng chí Phạm Vân Sơn, Đại sứ tại Cộng hòa Nhân dân cách mạng Ghinê, thôi kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Capve.

- Đồng chí Vũ Song, Đại sứ nước ta tại Tiệp Khắc thôi kiêm nhiệm Đại sứ tại Áchentina.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".