Nhân tình thế thái (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nhân tình thế thái.
Nhân tình thế thái
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài trong Bạch Vân quốc ngữ thi, vốn không có đầu đề, tên bài thơ là do người đời sau đặt.

Thế gian biến cải vũng nên đồi ;
Mặn, nhạt, chua cay, lẫn ngọt bùi.
Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử ;
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.
Xưa nay đều trọng người chân-thực ;
Ai nấy nào ưa kẻ đãi-bôi[1].
Ở thế, mới hay người bạc ác :
Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.

   
Chú thích

  1. Nói tử tế giả tạo

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.