Nhất vợ nhì giời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nhất vợ nhì giời
của Nguyễn Khuyến

Nghĩ truyện trần gian cũng nực cười,
Giời nào hơn vợ vợ hơn giời.
Khôn đến mẹ mày là có một,
Khéo như con tạo cũng thời hai.
Giời dẫu yêu vì nhưng có phận,
Vợ mà vụng dại đếch ăn ai.
Cớ sao vợ lại hơn giời nhỉ,
Vợ chỉ hơn giời có cái trai.