Nhớ cảnh chùa Đọi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nhớ cảnh chùa Đọi
của Nguyễn Khuyến

Tác giả tự dịch bài Ức Long Đội sơn.

Già yếu xa xôi bấy đến nay,
Làng chơi loáng thoáng lại buồn thay!
Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá.
Sư cụ nằm chung với khói mây
Dặm thế ngõ đâu tầng trúc ấy,
Thuyền ai khách đợi bến dâu đây ?
Chuông trưa vẳng tiếng người không biết,
Trâu thả sườn non ngủ gốc cây.