Những cánh thiếp Tết bài 6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Những cánh thiếp Tết bài 6  (1955) 
của Đông Hồ

Đền Thơ tên yết bảng son
Trạng Thơ gọi chút đền ơn lạng vàng
Đem vào diễm diễm thư trang
Thì treo giải nhất chi nhường cho ai

Tết năm Ất Mùi 1955