Pháo đài

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Nam bắc xa thư khánh đại đồng[2],
Pháo đài hư thiết thổ thành đông.
Sơn băng thạch liệt thành do tráng,
Hán đoạt Tần thanh sự dĩ không[3].
Tạc giả đại khuy sinh vật đức,
Nhĩ lai bất quí sát nhân công.
Thanh bình thì tiết vô tranh chiến,
Ngưu độc ưu sừ chính trọng nông.

Mừng nay nam bắc đã nhất thống rồi, xe cùng một cỡ, chữ viết cùng một thể.
Cái pháo đài kia nay bỏ không ở phía đông dãy thành đất.
Qua những trận đánh ác liệt, núi lở, đá tan, bức thành vẫn vững.
Chuyện nhà Tần, nhà Hán tranh giành nhau đã thuộc về quá khứ.
Trước kia, chính cái pháo đài này đã làm tổn thương biết bao mạng người,
Bây giờ thì chẳng ai qui cái công giết người của nó nữa.
Buổi thanh bình không có chiến tranh,
Chính là lúc chăm nghề nông; con trâu, con bê, cái cày, cái bừa mới đáng quí trọng.

   
Chú thích

  1. Pháo đài: Chỉ Lũy Thầy thời Trịnh Nguyễn phân tranh.
  2. Xa thư đại đồng: xe cùng cỡ, chữ viết cùng thể, do câu sách Trung dung: "xa đồng quĩ, thư đồng văn", chỉ đất nước được thống nhất.
  3. Hán, Tần: chỉ Trịnh, Nguyễn.