Phong Kiều dạ bạc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các bản dịch tiếng Việt của
楓橋夜泊 (Phong Kiều dạ bạc)
của Trương Kế

Các bản dịch tiếng Việt của 楓橋夜泊 gồm có: