Phong Kiều dạ bạc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Các bản dịch tiếng Việt của 楓橋夜泊 gồm có: