Tác gia:Trương Kế

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trương Kế - 張繼
(712–779)
Trương Kế (張繼) tự là Ý Tôn (懿孙), là một nhà thơ Trung Quốc, sinh ra tại Tương Châu tỉnh Hồ Bắc vào thời nhà Đường. Trương Kế đỗ được tiến sĩ và có làm chức quan nhỏ. Thơ ông thường tả phong cảnh là chủ yếu.
Trương Kế - 張繼

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.