Phong tranh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Phong tranh - 風箏
của Nguyễn Khuyến
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

冰肌竹骨瑩無塵
得力漂然迥不群
仿弗大鵬趨碧漢
咿稀管樂響雲黃
青輕有路天無磑
石角多情曲喟分
企此咻言蹉智巧
鴻風取會樂芳殷

Oanh cơ túc cốt oánh vô trần
Đắc lực phiêu nhiên quýnh bất quần
Phảng phất đại bằng xu bích Hán
Y hy quản nhạc hưởng hoàng vân
Thanh khinh hữu lộ thiên vô ngại
Thạch khúc đa tình khúc vị phân
Xí thử hưu ngôn tha trí xảo
Hồng phong thủ hội lạc phương ân