Quá Nhĩ hà quan Bắc binh cỗ lũy

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Quá Nhĩ hà quan Bắc binh cỗ lũy
của Đoàn Nguyễn Tuấn


Phiên âm Hán-Việt Tạm dịch nghĩa

Sát khí xung khai vạn táo yên,
Duy dư trĩ điệp Nhĩ hà[1] biên.
Tải vinh thảo mộc huân tàn chiếu,
Nhất độ can qua trọng đảo huyền.
Ngũ Lĩnh quy hồn ưng vạn lý,
Chương Dương vãng sự dĩ thiên niên.
Giải tri hưng kế tu xuyên nhạc,
Tảo hương Tây Sơn tống hạ tiên.

Qua sông Nhị xem lũy cũ của quân Bắc[2]
Khói từ muôn bếp (nấu ăn cho quân lính) xông lên đầy sát khí,
Nay chỉ còn trơ lại những mảnh tường lũy bên sông Nhĩ hà.
Cây cỏ được tươi tốt lại dưới bóng chiều,
Một phen gươm giáo làm cho dân vô cùng cực khổ.
Hồn giặc bay về Ngũ Lĩnh hàng muôn dặm,
Chuyện cũ Chương Dương nay đã nghìn năm.
Nếu biết trước việc “cứu giúp” (Lê Chiêu Thống) chỉ thêm xấu hổ với sông núi,
Thì sớm gửi thiếp chúc mừng đến nhà Tây Sơn.

   
Chú thích cuối trang[sửa]

  1. Nhĩ hà: Sông Hồng.
  2. Quân Bắc chỉ quân Thanh (Trung Quốc).


PD-icon.svg Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.